Arma İndustry :Teknik Bilgi:

›› REFRACTOMETRE DEĞERLERİ

REFRACTOMETRE KARŞILIKLARI

BRIX : Sıvılardaki kuru madde birimi.(1 Brix = ~0,55(Çarpan Değeri ile
potansiyel Alkol değerini buluruz))
Örnek: 23,5 Brix x 0,55 = 12,92 Potansiyal oluşacak ALKOL oranı.
BRIX : Refraktometre ile ölçülebilen, solüsyondaki çözünmüş sukrozun
suya oranını tanımlayan birimdir. örnek vermek istersek 25 °bx bir solüsyon
için 100gr'da 75g su ve 25g sukroz vardır

Copyright © 2012 Arma Limited Şirketi